185 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

blank

Nejvíce prostředků, více než 35 milionů korun, poputuje do dokončení rekonstrukce největší úpravně vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu za zhruba 125 milionů korun.

Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2020 na Frýdecko-Místecku alokováno více než 80 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde téměř 42 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 64 milionů korun. Některé stavby zahájené v uplynulých letech budou dokončeny, jiné naopak zahájeny. Celkem se jedná o projekty za 425 milionů korun.

 „U Ostravského oblastního vodovodu dokončíme modernizaci úpravny vody v Nové Vsi za téměř 125 milionů korun. V uplynulých letech jsme za 50 milionů korun také komplexně zmodernizovali kalové hospodářství a opravili fasádu budovy. Úpravna je opět krásnou dominantou podbeskydské krajiny nad Frýdlantem. Pokračovat bude rekonstrukce přivaděče pro Frýdecko-Místecko v trase Chlebovice – Staříč – Bělá, kterou dokončíme v příštím roce. Tato významná stavba představuje náklady zhruba 140 milionů korun. Stranou naší pozornosti nezůstává ani druhá největší úpravna vody na Frýdecko-Místecku ve Vyšních Lhotách. Za více než dva miliony korun zde zrekonstruujeme technologické zařízení dávkování oxidu chloričitého,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka. „Finančně nejnáročnější stavbou bude výměna a zkapacitnění páteřního řadu pro okrajové lokality Frýdku-Místku – Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky – kvůli jeho nedostatečné kapacitě a častým problémům s tlakem. Náklady na výměnu 778 metrů vodovodu z tvárné litiny a související infrastruktury přesáhnou 14 milionů korun. Měnit vodovod s náklady přesahujícími dva a půl milionu korun budeme také ve Vratimově na ulici Na Příčnici.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dokončíme rekonstrukci 1350 metrů vodovodu z tvárné litiny s nevyhovujícími tlakovými poměry a nedostatečnou kapacitou v důsledku zainkrustování potrubí. Stavba celkem vyjde na více než 15 milionů korun. Několik modernizačních akcí nás čeká také v centru oblasti – ve Frýdku-Místku,“ dokládá příklady ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ve Frýdku-Místku se bude modernizovat vodovodní síť například v ulici ČSA, na 3,7 milionu korun vyjde rekonstrukce vodovodu v ulicích Novodvorská, Jana Čapka a M. Tyrše. V Bruzovicích u fotbalového hřiště proběhne za téměř tři a půl milionu korun výměna ocelového a litinového potrubí v délce zhruba 1145 metrů za vodovod z polyetylenu. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií řízeného vrtání, čímž bude minimalizován dopad stavby na povrch a kvalitu života lidí v oblasti.

Za více než dva miliony korun dojde k výměně vodovodu ve Sviadnově v ulicích Milíčova a Rybářská. Výměnou potrubí z šedé litiny za tvárnou litinu dojde ke zlepšení kvality dodávané vody. Vodovodní infrastruktura se bude modernizovat také v Třinci na ulici U Splavu, v Krmelíně nebo Komorní Lhotce.

Stavební a technologické úpravy čekají také kanalizační síť a čistírny odpadních vod na Frýdecko-Místecku. „V čistírně odpadních vod v Třinci bude za téměř šest milionů rekonstruována kogenerační jednotka využívající plyn, který se uvolňuje z čistírenského kalu, pro výrobu elektřiny a tepla. Pokračovat bude také modernizace odvodňování kalu, kde celkové náklady přesáhnou jedenáct milionů korun. Na stejnou problematiku se zaměříme také v čistírně odpadních vod v Brušperku, kde celkové náklady na modernizaci odvodňování kalu přesáhnou pět a půl milionu korun,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Nejvýznamnější stavba v modernizaci kanalizační sítě proběhne ve Frýdlantu nad Ostravicí na Hukvaldské ulici. Náklady přesáhnou 22,5 milionu.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

„V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 683 milionů korun. Téměř 280 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 258 milionů do vodovodních sítí a téměř 130 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Více než 200 milionů korun půjde také na opravy,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top