Zdražení vody napříč celou Českou republikou

blank

České domácnosti čeká od ledna největší zdražení vody za posledních několik let. Po novém roce totiž stoupne vodné a stočné v některých městech až o 12 procent. Zdražení čekají menší i větší města. Vodárenské společnosti chystají větší investice do zastaralých vodovodů a další infrastruktury.

Voda zdraží například obyvatelům Kladna, kde za kubík vody zaplatí o 12 korun víc. Stejně tak si připlatí Plzeňané. Zdražovat bude voda v dalších velkých městech – Ostravě, Brně i Praze. Podle portálu kurzy.cz jsou téměř tři miliony Čechů napojeny na nevyhovující kanalizaci nebo na vodovod, který potřebuje modernizaci.

SOVAK ČR opakovaně zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top