TK v Ostravě: Tureček k současným výzvám vodního hospodářství

blank

V sídle Povodí Odry se ve čtvrtek 12. prosince konala tisková konference, která byla tematicky zaměřena zejména na aktuální hydrologickou situaci v povodí, aktualizaci Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy, posilování bezpečnosti vodních děl nebo vývoj realizace protipovodňových opatření na horní Opavě. Vodarenstvi.cz nejprve reflektuje komentář technického ředitele podniku Břetislava Turečka.

„Povodí Odry se současným výzvám vodního hospodářství věnuje komplexně, průběžně a systematicky. Pro naše povodí, které je nejmenší v České republice, jsou představené činnosti o to důležitější, že zásobování vodou je zde závislé na akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích, protože přirozeně podzemních vod je v našem povodí nedostatek. Zásobování tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní,“ sdělil Břetislav Tureček.

Podle něj má region, i díky práci Povodí Odry, ale i spolupráci s podniky vodovodů a kanalizací, zejména Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, slibnou budoucnost. „Obyvatelé a podnikatelské subjekty mají dostatek vody s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky a s velmi dobrou kvalitou,“ uzavřel technický ředitel Povodí Odry.

Scroll to Top