Pšenička k vzdělávacím programům Strom života a Planeta Oxidan

blank

SmVaK Ostrava a spolek EduLudus jsou díky Stromu života school friendly. Program nyní uspěl ve vzdělávacím programu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Dříve již byl oceněn jako jeden z nejinovativnějších v České republice v prestižní soutěži Eduina. Hra Strom života o významu vody pro člověka a přírodu letos vstoupila do pátého školního roku. Loni se k ní přidala Planeta Oxidan určená pro nejvyšší ročníky základních škol. Jak na celý vzdělávací proces nahlíží generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička?

Programy oceňuje odborná veřejnost, podnikatelský sektor i rodiče. Soutěž School Friendly vyhlašuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a jsou v ní oceněny podnikatelské subjekty, které spolupracují s různými typy škol v kraji – od školek až po univerzity, propojují, sdílejí a dále rozvíjejí spolupráci mezi firmami a školami a ukazují cestu, motivují, pomáhají měnit myšlení a převzaly spoluodpovědnost za budoucí generace.

„V minulém období si získala hra ve školách takovou popularitu, že termíny pro daný školní rok jsou pravidelně beznadějně obsazeny během několika dnů poté, kdy zřizovatele škol – tedy města a obce – o této možnosti informujeme. To se potvrdilo i v letošním školním roce. Dělá nám to radost a zároveň nás to zavazuje do budoucna k tomu, abychom vzdělávací programy dále rozvíjeli a zaměřovali je na oblasti, kde je to aktuálně potřeba. Téma vodních zdrojů, péče a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s vodním hospodářstvím jsou v současnosti intenzivně diskutovanými tématy. Stejně jako nakládání s odpady a odpadní vodou. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby si získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky uložily v mozku jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí. Jako něco, o čem nemusí hluboce přemýšlet, ale je pro ně přirozené se takto odpovědně chovat,“ řekl Anatol Pšenička. Vzdělávací programy Strom života a Planeta Oxidan aplikují ve školách metodu Edularp, hraní rolí na živo.

Scroll to Top