Birke k Vodárenské soustavě východní Čechy

blank

V nově zprovozněném vodárenském Smartcentru v Hradci Králové je umístěno řídící středisko, které dohlíží na běžný provoz infrastruktury. Objekt má nadregionální využití. Může být rovněž využíván pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů. Díky tomu je možné efektivně řídit vodárenský provoz oblasti.

„Náklady přesáhly 80 milionů korun a byly hrazeny výhradně z prostředků společnosti Královéhradecká provozní. Smart centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu, a tak bude zajištěna i bezpečná dodávka vody pro námi zásobované zákazníky,“ sdělil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Jiří Šolc.

Dodávku vody ve východních Čechách zajišťuje pro téměř 600 tisíc obyvatel okresů Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim vodárenská soustava, kterou využívají společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace Náchod, Vodovody a kanalizace Pardubice, Královéhradecká provozní a Vodárenská společnost Chrudim.

„Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst. Flexibilita systémů umožňuje zásobování vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ shrnul poslanec Parlamentu ČR a starosta Náchoda Jan Birke.

Vodárenská soustava byla vybudována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou v České republice. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice.

Scroll to Top