Špičák k ceně vody na severu Čech

blank

Za tisíc litrů pitné vody a její odkanalizování a vyčištění zaplatí od ledna odběratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39 korun. Od 1. května 2020 dochází ke změně DPH z 15 % na 10 %.

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo cena vody, ale je důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, to je náročný a nákladný proces,” vysvětlil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

Scroll to Top