SmVaK Ostrava: Nepodceňujte rizika poškození vodoměrů

blank

V České republice uděřily mrazy a vodohospodáři na řadě míst upozorňují na odpovídající zabezpečení vodoměrů, pro které je zima zatěžkávací zkouškou. Jejich bezproblémovému fungování můžete pomoci i vy.

„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ řekl vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Pokud je vodoměr podle mluvčího společnosti Marka Síbrta umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Také je důležité prověřit, jestli je vodoměr vhodně ochráněn před mrazivým vzduchem třeba dotaženým sklepním oknem.

„Právě chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dojde k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ sdělil dále Bouda.

Vodohospodáři také upozorňují na přímý dopad zákazníka, od kterého společnost pak vyžaduje náhradu škody. V průměru se podle Síbrta jedná o dva tisíce korun. Správnému zabezpečení by neměla uniknout ani vodovodní přípojka, kdy je důležité, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách pak až 150 centimetrů.

Scroll to Top