SOVAK ČR vítá novelu vyhlášky o použití upravených kalů na zemědělské půdě

blank

20. listopadu 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 437/2016 Sb. Hlavním předmětem novelizace bylo posunutí přechodných ustanovení pro požadavky § 11 a § 12 vyhlášky z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022. SOVAK ČR vítá tento vstřícný krok ze strany ministerstva životního prostředí, který umožní včas a kvalitně realizovat potřebná opatření, specifikovaná mimo jiné ve studii, která je k dispozici zde.

Ondřej Beneš
člen představenstva SOVAK ČR

 

Scroll to Top