Seitlová: Kanál Dunaj-Odra-Labe má více otázek než odpovědí

blank

Starostové téměř šesti desítek měst a obcí z Olomoucka, Přerovska a Novojičínska žádají ve společném memorandu vládu, aby pozastavila rozhodování o pokračování přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na komentář senátorky Jitky Seitlové v reportáži na ČT 2.

V okolí plánované trasy žije více než 110 tisíc obyvatel. Starostové podle portálu irozhlas.cz navrhují, aby byla vypuštěna chráněná územní rezerva průplavu a ukončeno financování přípravy záměru, pokud nebude prokázán zcela nezpochybnitelný přínos stavby pro region a Českou republiku.

Obávají se totiž nepříznivého vlivu stavby a provozu kanálu na povrchové toky a podzemní vody. Některé obce také podle Seitlové nesouhlasí s vedením koridoru napříč jejich územím a nelíbí se jim zábor tisíců hektarů zemědělské půdy.

„Projekt má více otázek než odpovědí a já bych řekla více rizik než přínosů. Ty přínosy by mohly být ekonomicky zajímavé, nicméně experti, kteří studii prohlíželi, řekli, že to není dobře zpracované. Ze všech přínosů, které tam jsou, asi devět procent tvoří doprava, zbytek jsou takzvané externality, což znamená, že se kolem průplavu bude všechno rozvíjet. Vůbec se ale neuvažuje o tom, že některé pozemky budou naprosto znehodnoceny, nebude zde chtít nikdo bydlet a dojde k obrovskému zásahu do zemědělského půdního fondu,“ sdělila Jitka Seitlová.

Scroll to Top