Nové číslo časopisu SOVAK

blank

Titulní strana říjnového vydání časopisu SOVAK se vztahuje ke společnosti VODÁRNA PLZEŇ a její Úpravně vody Plzeň s Chabalovou filtrací. Dva úvodní příspěvky jsou také věnovány této společnosti, která letos slaví výročí 130 let. To uplynuly od stavby první úpravny vody v Plzni na Homolce.

Generální ředitel plzeňské vodárny Ludvík Nesnídal v rozhovoru hodnotí pozitivně zejména fakt, že do vodárenské infrastruktury proudí stále více finančních prostředků a daří se čerpat dotace, zmiňuje také koncept smartcity, či chystané inovace, jakými jsou například mobilní aplikace pro odběratele, či elektronický montážní lístek.

Josef Nepovím se ve svém příspěvku věnuje problematice uzavírání odběratelských smluv, která byla dotčena novelami zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, novelami zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a rekodifikací soukromého práva.

Významnou událostí je také výročí 30 let od vzniku SOVAK ČR.

Miroslav Kos v článku Snížení koncentrace farmaceutických reziduí v čistírenských kalech a v produktech recyklace fosforu shrnuje výsledky studie německého ministerstva životního prostředí, která na základě přímých měření na provozovaných technologiích ověřila dosahované úrovně odstranění farmaceutických látek u jednotlivých technologií transformace kalů a získávání fosforu.

V rubrice Z regionů své aktivity představily Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, Středočeské vodárny, Vodohospodářské sdružení Turnov, Vodovody a kanalizace Přerov, Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka. Co vše vydání zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Více zde. 

Scroll to Top