Praha chce čistírnu v Bubenči na seznam UNESCO

blank

Metropole bude usilovat o to, aby se stará čistírna odpadních vod v Papírenské ulici v Bubenči stala památkou světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podle Prahy je primárním důvodem architektonická i technická hodnota objektu.

„Stará čistírna odpadních vod představuje výjimečný areál technické vybavenosti města počátku 20. století. Funkční celek je mimořádným svědectvím počátků čištění odpadních vod,“ píše se v dokumentu, o kterém budou v pondělí 7. října jednat radní. Podle Prahy je čistírna v dobrém stavu, nevykazuje žádné nedostatky ani poškození a je průběžně udržována. Vedení města se snaží do areálu přilákat turisty.

Stará čistírna odpadních vod v Praze – Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze. K čištění většiny odpadních vod  sloužila až do roku 1967, kdy byla nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval britský inženýr sir William Heerlein Lindley.

Scroll to Top