Hrabánek k modernizaci čistírny ve Slaném

blank

Více než 120 milionů korun stála modernizace čistírny odpadních vod ve Slaném, přičemž polovinu prostředků získalo město z dotací ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce odstartovala v listopadu 2017 a kromě modernizace byla zvýšena také kapacita, což umožní napojení dalších obyvatel.

Čistírna odpadních vod je zaměřena na čištění splaškových odpadních vod z města a řízeně přiváděných průmyslových odpadních vod. Ty jsou pak vypouštěny do Červeného potoka.

„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto, pro Slaný významnou, investiční akci. Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší čistírny se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě těší, že se ji podařilo zrealizovat a naše čistírna splňuje všechny normy kladené na kvalitu vyčištěných odpadních vod. Zároveň dochází k navýšení kapacity, což umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl starosta Martin Hrabánek.

Intenzifikace čistírny zahrnovala podle vodohospodářů například vybudování nové usazovací nádrže, kalového hospodářství a došlo i na změnu aktivačního systému. „Celá realizace probíhala za nepřetržitého provozu čistírny, což kladlo vysoké nároky na koordinaci jednotlivých profesí. Velmi oceňuji profesionalitu našich partnerů a příkladnou součinnost zaměstnanců provozovatele,“ řekl za generálního zhotovitele jednatel společnosti Strojírny a opravny Milenov Jaroslav Boráň.

Scroll to Top