Vodohospodáři vymění čtvrt kilometru potrubí u Kamencového jezera

blank

V chomutovské ulici Tomáše ze Štítného pamatuje potrubí začátek šedesátých let minulého století, v Přemyslově ulici je dokonce stoleté. Uvedené řady jsou podle mluvčího Severočeské vodárenské společnosti Jiřího Hladíka dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Vodohospodáři nechali kamerou prohlédnout i stoky v obou ulicích, přičemž zjistili, že v první z nich je v dobrém technickém stavu a nevyžaduje rekonstrukci. V Přemyslově ulici je však popraskaná kanalizace a je v havarijním stavu. Zde bude potřeba obnovit 176 metrů kanalizace. Stavební práce budou podle vodohospodářů zahájeny koncem září a podle smlouvy o dílo má být akce dokončena na konci června příštího roku.

Kamencové jezero je celosvětový unikát a rekreační areál nacházející se v Chomutově. Kromě přírodního koupaliště s upravenými plážemi, kterému dominuje nové plovoucí molo, nabízí návštěvníkům řadu možností, jak strávit volný čas.

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost letos investovat do infrastruktury 1,33 miliardy korun. Dalších 337,5 milionu korun dá na potřebné opravy provozní společnost SčVK. Z pohledu investic bylo nejvýznamnější akcí roku 2018 zahájení rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, která bude dokončena na jaře roku 2020. Cena vzešlá z výběrového řízení je 127 milionů korun. Druhou nejvýznamnější stavbu představuje rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče v úseku Most – Chanov – Želenice v délce přes 5,8 kilometru za téměř 99 milionů. Stavba byla zahájena v srpnu 2017.

Za největší dokončenou stavbu v roce 2018 považuje SVS investici v Louce u Litvínova za 25,5 milionu. Zahrnovala odstranění kanalizačních výustí, výstavbu nové čistírny odpadních vod pro 620 obyvatel, výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a vodovodu. Nejdůležitějším dlouhodobým projektem je podle vedoucího úseku komunikace a PR Maria Böhmeho transformace vodárenství na severu Čech.

Scroll to Top