Doskočil k investicím VaK Chrudim

blank

Společnost VaK Chrudim do rekonstrukcí a obnovy vodohospodářské infrastruktury za období 2006–2018 investovala více než jednu miliardu korun. Z uvedené částky bylo více než 428 milionů vloženo na Chrudimsko, 352 milionů na Hlinecku a více než 222 milionů v oblasti Heřmanova Městce. V současné době vodárny ročně investují do rekonstrukcí a obnovy přibližně 70–80 milionů korun.

„Jen v srpnu se naše společnost na území města Chrudim podílela na rekonstrukci několika armaturních uzlů, které v budoucnu umožní provádět rekonstrukce a opravy vodovodních řadů, aniž by bylo nutné přerušit dodávku pitné vody tak velkému množství odběratelů,“ sdělil jednatel společnosti Ivo Doskočil.

Vodovody a kanalizace Chrudim hodnotily v lednovém rozhovoru pro vodarenstvi.cz rok 2018 jako úspěšný. Během loňska odběratelé nepocítili přes přetrvávající sucho žádné komplikace, nicméně jsou podle Doskočila vodohospodáři v této problematice obzvláště na pozoru a připravují řadu opatření. Mezi problémové oblasti řadí Doskočil například rekonstrukce vodovodů a kanalizací, které se nachází v komunikacích měst a SÚS Pardubického kraje nebo řešení nevýhodných nájemních smluv uzavřených v minulosti mezi společností a třetími subjekty.

„Naše společnost je vlastníkem řady zdrojů pitné vody ať již podzemních, nebo povrchových. V žádném případě nikdo z našich odběratelů nepociťuje problémy spojené se suchem, naopak pitná voda z našich zdrojů je dodávána prostřednictvím VSVČ do dalších oblastí (Pardubicko nebo Královéhradecko), kde může být z nejrůznějších důvodů krátkodobě nedostatek vody. Její dostatek v naší oblasti nás nenechává klidnými, proto spolu s provozovatelem vodárenské infrastruktury a spřízněnými vodárenskými společnostmi v rámci VSVČ připravujeme řadu projektů na dalším propojování vodárenských soustav a skupinových vodovodů, jejich rozšiřování, ale také projekty spojené s obnovou hlavních přivaděčů. Připravovaná rekonstrukce úpravny vody Seč je jedním z těchto kroků,“ zdůraznil v zimě Doskočil.

Scroll to Top