PVK k nelegálním odběrům vody

blank

Pražské vodovody a kanalizace za první pololetí letošního roku zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a produkci odpadních vod vyfakturovaly částku přesahující 1,15 miliónu korun. V sumě jsou podle vodohospodářů zahrnuté i náklady na prošetření, způsobené škody a sankce. Ve stejném období předchozího roku to bylo 2,3 miliónu korun.

„Celkem jsme prošetřili 260 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. U černých odběrů vody firma prošetřila 108 případů a prokázala jich 78 procent. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (65 %) a neměřená odbočka před vodoměrem (13 %). Z celkových 152 případů nelegálních produkce odpadních vod pracovníci PVK prokázali 76 procent, dalších 14 procent případů je stále v šetření. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ řekl Mrázek.

Na potenciální černé odběry se PVK zaměřují díky registru odběrných míst ve vlastní databázi. Jestliže smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních nebo srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, tak provedou vodaři v nemovitosti kontrolu. Kontrolují i objekty, které v databázi nejsou. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka. O spolupráci společnost často žádá příslušný místní úřad a stav vypouštění odpadních vod zjišťuje také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Po prošetření vodárny vyčíslí výši způsobené škody. Zde se mohou setkat s tím, že objektivně nezjistí dobu užívání, kterou nelze stanovit ani pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací. V takovém případě se doba užívání vypočítává. U fyzických nepodnikajících osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění a u fyzických podnikajících a právnických osob čtyři roky.

Scroll to Top