SVS opravuje stoletou kanalizaci v Ústí nad Labem

blank

Přípravné práce začaly a samotná stavba bude zahájena v polovině června. Potrvá do 10. září. Jejím předmětem je rekonstrukce kanalizace v délce 143,84 metru. Součástí je také modernizace deseti revizních šachet včetně přepojení sedmi přípojek.

Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, časté kaverny, praskliny, netěsné spoje, místy chybějící dno stoky, v kanalizačních šachtách také korozi stoupaček. Vodovod je zde tvořen potrubím z roku 1966. Ten je však v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Dlouhodobým problémem SVS je právě stáří a stav majetku. „SVS zdědila po roce 1989 značnou část infrastruktury v zanedbaném stavu. V době socialismu se v různých akcích Z živelně budovaly azbestocementové roury a nekvalitní litinová potrubí. Z hlediska kvality to bylo špatné řešení. Trubky se dnes trhají a jsou paradoxně v daleko horším stavu než třeba úseky potrubí z roku 1905, které na území Ústeckého i Libereckého kraje také najdeme. Za minulého režimu se budovalo, ale investice do obnovy byly na nule. Takže se stále potýkáme se čtyřicetiletým deficitem na infrastruktuře. Každopádně SVS se stará o majetek s péčí řádného hospodáře. Cílem je předat jej budoucím generacím funkční a v dobré kondici,“ vysvětlil v rozhovoru pro vodarenstvi.cz vedoucí úseku komunikace a PR SVS Mario Böhme.

Letos proinvestuje Severočeská vodárenská společnost 1,7 miliardy korun. Na Ústecku to bude zhruba 106 milionů. Na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku bude směřovat 1,33 miliardy. SVS bude investovat do 239 staveb v 10 okresech. Dalších 337,5 milionu je určeno na potřebné opravy prostřednictvím provozovatele.

Ilustrační foto

Scroll to Top