Hutira Vision instalovala novou úpravnu vody ve Vrších na Fulnecku

blank

Společnost v prvním čtvrtletí letošního roku provedla jako generální dodavatel revitalizaci vodního zdroje a zřídila novou úpravnu vody, která bude zabezpečovat potřebnou kvalitu pitné vody v distribučním systému obce Vrchy. Ta využila možnost spolufinancování Státním fondem životního prostředí České republiky.

„Během revitalizace zdroje jsme vybudovali nový vrt včetně jeho vystrojení, provedli úpravu vodojemu a stavbu zděného objektu nad ním. Dodali jsme úpravnu, která upravuje surovou podzemní vodu s vyšším obsahem mikrobiálních složek a manganu, v zatepleném kontejneru, vybudovali nové rozvody a napojení do stávající sítě,“ sdělila společnost Hutira.

Úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu podzemních vod. „Na celý systém jsme vypracovali provozní řád a analýzu rizik, následně jsme zajistili čerpací zkoušky, rozbory upravené vody, tříměsíční zkušební provoz a jednání s místně příslušnou hygienickou stanicí. V areálu úpravny vody jsme rovněž provedli terénní úpravy a celý prostor oplotili,“ doplnili zástupci Hutiry.

Scroll to Top