Exponáty v soutěži ZLATÁ VOD-KA na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019

blank

Součástí výstavy Vodovody–kanalizace 2019 bylo ocenění nejlepších exponátů. Do soutěže jich bylo přihlášeno celkem 12. O nejlepších z nich se můžete dočíst zde.

Výstava Vodovody-kanalizace 2019 je díky svému rozsahu i dlouholeté tradici vyhledávána odbornou veřejností i potenciálními zaměstnanci, které vodárenské společnosti hledají. Vysoká úroveň veletrhu odráží stav v oboru a může být jedním z faktorů při zvažování nových zaměstnanců hledat v oboru pracovní místo. Jak zdůraznil předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Miloslav Vostrý, letošní ročník byl rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru.

 

Scroll to Top