Půvabná Chrudimka meandrující mezi Železnými horami a Žďárskými vrchy

blank

Na hranici Železných hor a Ždárských vrchů mezi Trhovou Kamenicí a Hlinskem vytváří řeka – zde tedy spíše ještě říčka – Chrudimka díky svým meandrům, prudce zaklesnutému korytu, podemletým břehům, ale i rozlivům a jarně svěží zelené vegetaci kouzelné scenérie. Oblast určitě stojí za návštěvu, výlet je možné absolvovat za necelý půlden.

Vyrazit můžeme například z části obce Vysočina – Svobodných Hamrů. Od mostu přes Chrudimku vede proti proudu řeky žlutá turistická značka.
I samotné Svobodné Hamry ale rozhodně stojí za zastávku. Nachází se zde zachovalý starý hamr, který poté, kdy přestal vyrábět železo, sloužil jako mlýn. Naproti hamru stojí roubená hospoda a penzion U Jonáše, který je skvělým příkladem tradiční místní roubené architektury. Pár metrů vedle stojí patrový zámek ze 17. století, který byl na konci 19. století novobarokně upraven. Obklopuje ho rozsáhlá zahrada.

Žlutá turistická značka proti proudu řeky nás po cestě lesem a do mírného kopce dovede k půvabnému Kostelu svatého Mikuláše. Ten vznikl ve 14. století jako gotická dřevěná svatyně, na konci 16. století zde byla vystavěna renesanční svatyně, současná podoba pochází z poloviny 19. století, kdy byl kostel regotizován. Kostel vzhlíží dolů do krajiny a dotváří spolu s přilehlými roubenými staveními přestavěnými na víkendové chalupy působivou atmosféru místa.

Přes obec Rváčov nás dovede cyklostezky mezi loukami s krásnými výhledy do krajiny u Královy pily zpět k Chrudimce. Od pily pokračujeme po Vlastivědné stezce krajem Chrudimky podél řeky. Ta zde vytváří romantické meandry, příkré břehy, které vody místy podemlela, místy se rozlévá po přilehlých loukách. Při cestě po stezce, kdy je nezbytné překračovat podmáčená místa a drobné přítoky Chrudimky, je potřeba věnovat chůzi po často rozmáčené jílové pěšince patřičnou pozornost. Řeka a její okolí v podobě jarně nazelenalých stromů dodávají cestě pohádkový charakter. Naučná stezka nás dovede k nejznámějšímu vysočinskému skanzenu na Veselém Kopci – u něj se do Chrudimky vlévá Dlouhý potok. Soubor staveb lidové architektury stojí určitě za návštěvu – a to nejen ve dnech, kdy se kde koná některá z atraktivních akcí připomínající lidové obyčeje Vysočiny.

Z Veselého Kopce můžeme pokračovat podél Chrudimky zpět do Svobodných Hamrů. Nebo jít do osady po silničce, u lokality Dřevíkov odbočit pár set metrů mimo trasu a navštívit malý židovský hřbitov na kraji lesa.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top