ČIŽP loni provedla 16,5 tisíce kontrol

blank

V souvislosti s kontrolami v roce 2018 rozdala inspekce pokuty za více než 100 milionů. Loňských 16 572 kontrol představuje o 708 více než v roce 2017. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut, 855, padlo za odpady. Nechyběly ani sankce za porušení vodního zákona. Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun.

„Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tak časté porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ sdělil ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Nejvyšší pokutu, pět milionů korun, dostala společnost Kalibo za převzetí 7708 tun odpadů, aniž byla k tomu oprávněna. Lesy ČR byly potrestány druhou nejvyšší pokutou, 3,5 milionu korun, za to, že neprováděly včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovce a třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Scroll to Top