V Poličce končí stavba za téměř 50 milionů

blank

Modernizace čistírny odpadních vod začala před dvěma lety. Město za ni zaplatí přes 46 milionů. Úpravy a nová technologie nyní zajistí zlepšení kvality vypouštěných vod do Bílého potoka. Do investic ve městě letos půjde 145 milionů.

Stavbaři například opravili stávající dosazovací nádrž a vybudovali novou s větší kapacitou. Tím bude možné v případě oprav nebo odstavení v současnosti jediné nádrže zajistit čištění odpadních vod. Zabrání se jejich vypouštění bez odpovídajícího čištění do toku. Vybudován byl také objekt zahuštění přebytečného kalu, uskladňovací nádrž bude vybavena provzdušňovacím systémem, čímž dojde ke snížení objemu produkovaného kalu a zvýšení jeho kvality.

K prioritám devítitisícového města patří bydlení. Radnice chce díky dokončení dvou bytových domů s 48 byty a zaplnění 46 parcel rodinnými domy zamezit propadu počtu obyvatelstva. „Ani ve snu mě nenapadlo, že malé město, jako je Polička, prodá 46 parcel za necelé čtyři roky. Zájemci jsou lidé z řad místních i přespolních. Lokalitu Bezručova jsme připravovali od roku 2014 po etapách z vlastních prostředků,” uvedl před několika týdny starosta Poličky Jaroslav Martinů k téměř osmihektarové ploše.

Scroll to Top