Spotřeba vody loni v Česku vzrostla

blank

Celková spotřeba meziročně zvýšila o 1,8 litru na 133,5 litru na osobu a den, v domácnosti průměrný Čech spotřeboval denně 89,2 litru vody. Informoval o tom Český statistický úřad.

„Nejvyšší spotřeba vody v domácnostech je v Praze. Převyšuje 107 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je přibližně o 32 litrů menší,“ uvedla Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ. V roce 2018 bylo vodou z vodovodů zásobováno 94,7 procenta obyvatel Česka, což znamená stejně jako v roce 2017, kdy bylo z vodovodů poprvé zásobeno více než deset milionů lidí. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci loni dosáhl 85,5 procenta.„Na čistírnu odpadních vod je napojeno 96,4 procenta z nich. Celkově se vyčistilo 97,6 procenta odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci,“ uvedli statistici. Za celý loňský rok odebrali uživatelé 370 milionů metrů krychlových podzemních vod, 1,221 bilionu metrů krychlových povrchové vody a zpět do toků bylo vypuštěno 1,541 bilionu metrů krychlových vyčištěných odpadních vod.

Vodné a stočné zdražilo o 2,6 procenta

K faktorům ovlivňujícím výši plateb za vodné a stočné patří meziroční skokové navýšení cen energií, dále růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce infrastruktury. Vodárenské společnosti také musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou číslo 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami. SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Scroll to Top