Pokuta pro KOVOTOUR PLUS za porušení zákona o ochraně vod

blank

Někdejší provozovatel horského hotelu Čeladenka v CHKO Beskydy, společnost KOVOTOUR PLUS, vypouštěl odpadní vody znečištěné několikanásobně nad povolený limit. Česká inspekce životního prostředí mu vyměřila pokutu 130 tisíc korun. Mezi roky 2016 a 2018 byly překročeny osmadvacetkrát sledované ukazatele vypouštěných odpadních vod.

„Například maximální povolená hodnota nerozpuštěných látek byla překročena až šestinásobně, limit pro biologickou spotřebu kyslíku více než pětinásobně a limit pro dusík více než dvojnásobně. Tato vypouštěná odpadní voda zasakovala přes půdní vrstvy do vod podzemních,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava Karel Kozubek. Inspektoři rovněž zjistili skutečnost, že z objektu Lesních lázní, který je součástí hotelu Čeladenka, provozovatel vypouštěl odpadní vody z perličkových a vířivých koupelí do Kořetínského potoka, aniž by k tomu měl povolení vodoprávního úřadu.

„Dalším přestupkem obviněného bylo, že u vod vypouštěných z čistírny odpadních vod provozovatel nesledoval zastoupení bakterií Escherichia coli a Enterokoků a také vůbec neprováděl měření objemu odpadních vod. Obě povinnosti mu přitom vodoprávní úřad stanovil,“ doplnil Kozubek. Firma sankci akceptovala.

Scroll to Top