Začíná betonáž na nádrži Boskovice

blank

V pondělí 15. dubna začnou vodohospodáři provádět betonáž poslední části skluzu. Nasazena bude betonářská plošina. Jedná se o několikatunové samohybné zařízení. To nese příložnou vibrační desku s obslužnými plochami, ze kterých pracovníci provádějí letmou betonáž. Práce postupují tak, aby stavba splnila nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl.

Vodohospodáři by měli nádrž začít napouštět letos. Využívají řadu postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají, mimo jiné i trhavinu. Díky rekonstrukci zvládne nádrž převést až tisíciletou vodu. „Rekonstrukcí dosáhneme zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami bylo minimální. Velmi mě těší, že změna postupů nijak zásadně neprodlouží dobu rekonstrukce těch stavebních objektů, které jsou důležité pro napouštění vodní nádrže tak, aby mohla plnit další klíčovou funkci a v období sucha plnohodnotně zajišťovat nadlepšování průtoku ve Svitavě,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Modernizace nádrže zahájilo Povodí Moravy v létě 2017. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 138 milionů korun. Zvětší se průtočná kapacita současného bezpečnostního přelivu, aby při povodních nehrozilo přelití nebo protržení sypané hráze. Přehrada byla vybudovaná v letech 1985 – 1989. Hlavním důvodem byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Výška hráze, na které bude kvůli rekonstrukci uzavřen průchod, činí 42,5 metru. Jelikož se jedná o chráněný vodní zdroj, je v nádrži přísně zakázáno koupání.

Scroll to Top