Pokuta za použití 640 tun neupravených čistírenských kalů

blank

Společnost SETRA obdržela pokutu 125 tisíc korun. Jako provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů, včetně kompostování, neoprávněně zpracovala dokument Program použití čistírenských kalů na zemědělskou půdu pro kaly, které převzala od vodárenské společnosti, provozovatele čistírny odpadních vod. Takto neupravených 641 tun čistírenských kalů předala uživateli k přímé aplikaci na zemědělskou půdu.

„SETRA, přestože neprováděla žádnou úpravu převzatých kalů, zpracovala v roce 2018 pro svého odběratele dokument Program použití kalů na zemědělskou půdu. Na základě toho je mezi srpnem a říjnem roku 2018 předala fyzické osobě, která ale nebyla oprávněná k jejich převzetí, k přímé aplikaci na zemědělskou půdu. Kaly byly umístěny volně na orné půdě bez jakéhokoliv zabezpečení vůči úniku do životního prostředí,“ sdělil ředitel  Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. Přitěžující skutečností bylo to, že se již v minulosti přestupku v oblasti nakládání s čistírenskými kaly dopustila. SETRA pokutu akceptovala a sankce nabyla právní moci.

Scroll to Top