Teplejší voda v nádržích může ohrozit koupání a pitnou vodu

blank

Jeden z meziročních extrémů byl zaznamenán například u Vranovské přehrady. Loni zde na začátku dubna měla voda teplotu 3,5 stupně Celsia. Dnes má 8 stupňů. Rozkoš na Náchodsku má meziročně třikrát vyšší teplotu. Rozdíly se projevují na mnoha místech republiky. Hrozí nebezpečí rozsáhlého výskytu sinic. Vysoké jarní teploty ovlivňují celý vodní cyklus.

„Když se voda ohřeje dříve, sinice mají tendenci objevovat se také dříve. Zatímco normálně začínají růst někdy ke konci července, případně až během srpna, v případě posunu mohou bujet i ke konci června. Pokud se prodlouží sezona, zvětšuje se časové okno, kdy se mohou vyskytovat sinicové vodní květy,“ vysvětlil idnes.cz hydrobiolog z Akademie věd ČR Petr Znachor.

Ten také potvrdil, že s vyššími teplotami na začátku jara je spjat brzký výskyt sinic. V této souvislosti jsou dalším problémem splašky z kanalizací a průmyslová hnojiva, která smývají déšť z polí rovnou do řek a do vodních nádrží. To představuje pro sinice vítanou potravu.

Sinice komplikují také proces, kdy lze z vody vyrobit pitnou vodu. Kromě toho mají také negativní vliv na lidské zdraví. Nejsou však fatální. Podle zdravotníků v České republice nikdo po kontaktu se sinicemi ve vodě nezemřel. „Přítomnost produktů řas a sinic, jakož i pesticidů, je z hlediska úpravy surové vody na vodu pitnou pro vodárny závažným zjištěním. Výrazným způsobem komplikují, či dokonce znemožňují úpravu vody,“ potvrdil ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák.

Scroll to Top