OVAK loni zaznamenaly nejnižší ztráty vody

blank

Ostravské vodárny a kanalizace dosáhly v roce 2018 historicky nejlepšího výsledku, a to ve výši 11,34 % ztrát vody z celkového distribuovaného objemu. Vedle toho je také společnost lídrem v zavádění inovativních technologií, jako je Smart metering, který umožňuje sledování spotřeb v reálném čase, a zejména rychlou detekci případných úniků. Informace zazněly na tiskové konferenci v Ostravě k oslavám Světového dne vody.

Reálné dopady sucha pociťujeme u některých malých zdrojů vody, kde ve srovnání s dlouhodobým trendem také z důvodu zaklesnutých hladin podzemních vod vyrábíme pitnou vodu v nižších objemech. Pro zvýšení vydatnosti podzemních zdrojů vody jsme v roce 2018 opět použili inovativní technologii Hydropuls, která je založená na mechanickém čištění vrtů. Velkými tématy jsou zpoplatnění odlehčovaných odpadních vod, odstraňování volných výustí kanalizací do vodních toků nebo budoucí řešení zpracování čistírenských kalů. Rádi bychom, aby se v těchto oblastech co nejvíce vyjasnilo legislativní prostředí. Jsme optimisté a věříme, že se v oblasti volných výustí podaří realizovat plánované stavby tak, aby tato problematika byla v Ostravě dořešena do konce roku 2025,“ uvedl generální ředitel společnosti Vojtěch Janoušek.

V oblasti vody pitné bude v krátkodobém horizontu nutné zahájit rekonstrukci Úpravny vody v Ostravě – Nové Vsi včetně zprovoznění nové technologie filtrace na aktivním uhlí. Pro rok 2019 pak vodohospodáři plánují investice za téměř 38 milionů korun. Nejvýznamnější z nich je další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů Smart metering za 10 milionů. Kromě toho společnost investuje do nového Provozního informačního systému (PRIS) více než 5 milionů.

Tato investice jí umožní zmíněné zefektivnění využívání kapacit v terénu. V případě obnovy vodohospodářského zařízení odvádí vlastníkovi infrastruktury každoročně nájemné téměř 300 milionů, které je následně vkládáno do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací. Z vlastních provozních prostředků plánují vodohospodáři do obnovy infrastruktury vložit dalších 68 milionů.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top