Řeku Srpinu zachrání vodovod z Ohře

blank

Letní vedra odvedly vodu z řady toků v severních Čechách. Povodí Ohře, Ústecký kraj a jednotlivé obce řeší, jak do nich přivést vodu i v období sucha. Například vysychající říčku Srpinu, jež protéká kolem Strupčic, bude zřejmě napájet voda z Ohře. Informoval o tom Mostecký deník. 

„Pro zajištění vody z Průmyslového vodovodu Nechranice je třeba realizovat odbočku z vodovodu, jehož délka by byla kolem pěti kilometrů,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Vodohospodáři by díky potrubí přivedli vodu z Ohře k Okořínu, kde by vtékala mezi původní koryto a přeložku Srpiny. Říčka pramení u obce Pesvice a její dvě třetiny protékají okresem Most. „V létě v korytě teče minimální množství vody, někdy dokonce žádná,“ uvedl starosta Strupčice Luděk Pěnkava. Situaci by ještě mohly zhoršit případná letní vedra.

„Vyschlé koryto v létě silně zapáchá, což je samozřejmě nepříjemné a obtěžující. Zároveň do Srpiny vtéká předčištěná voda z čistírny odpadních vod, a pokud je v korytě jen málo vody, nemůže se naředit. Takže to negativně ovlivňuje také kvalitu vody,“ uvedl dále Pěnkava. Projekt a výstavbu vodovodu řeší Povodí Ohře. „Termín realizace a dokončení stavby je závislý na získání potřebných povolení včetně vyřešení majetkoprávních záležitostí,“ poznamenal Jan Svejkovský. Vodovod povede přes soukromá pole velkého počtu vlastníků, starosta Luděk Pěnkava však doufá, že se všemi najdou společnou řeč.

Scroll to Top