Jiří Čunek: V přípravách Vlachovické přehrady je pozitivní posun

blank

Vlachovická přehrada s kapacitou téměř 30 milionů kubíků bude strategickou zásobárnou vody nejen pro Zlínsko. Stavba by měla být klíčovým vodohospodářským projektem, který stát v příštích letech upřednostní. Vláda České republiky již loni v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření až do výše 872 milionů korun. Stavbu navrhlo Povodí Moravy, které je zároveň jejím investorem. Studie také řeší vybudování menších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci toků. Díky těmto opatřením má být zadržovaná voda v povodí Vláry, kde má nádrž vzniknout.

„V přípravách Vlachovické přehrady je patrný pozitivní posun, zdá se, že schválení, které učinil ústřední orgán, nás posunulo na první místo výstavby v ČR. Žádné problémy se tím nevyskytují, řeší se otázky propojení přehrady s vodárenskými soustavami na Vsetínsku a Uherskohradišťsku tak, aby případné sucho na Hradišťsku bylo doplněno z Valašska, nebo naopak,” řekl na dotaz Práva hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Přehrada Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu

Pro realizaci vodního díla je zatím určeno k výkupu přibližně 2 000 pozemků od 500 vlastníků. „Pokud příprava akce poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekáváme vydání stavebního povolení do konce roku 2023. Zahájení výstavby díla pak v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ řekl loni generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Pro průběh projektování je také významnou skutečností, že s realizací stavby souhlasilo všech devět dotčených obcí v regionu. Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.

Stavební povolení na budování přehrady by mělo být vydáno do konce 2023 a se zahájením prací se počítá na rok 2025. Dílo pak má být dokončeno o tři roky později.  Náklady jsou odhadovány na 5,450 miliardy. V boji se suchem v regionu to však není jediný projekt. V roce 2018 vyčlenil kraj pro vlastníky lesů osm milionů korun, pro letošek ještě o dva miliony korun více.

„To jsou projekty, které zachovávají vodu v krajině, drenáže, kdy občané nadávají, jak se ve vyježděných kolejích valí voda z lesů. Ale ta cesta tam být musí pro těžbu, dopravu a tak dále. Dělá se to tak, že se překlene do záchytných vybagrovaných prostor v lese, do kterých je nasypaný štěrk, takže se voda postupně ztrácí do půdy a zůstává v lese,” doplnil Čunek.

Scroll to Top