Ve Frýdku-Místku řešili ožehavé téma – novou kanalizaci v okrajových částech

blank

Zástupci Frýdku-Místku se setkali s obyvateli příměstské Skalice. Hlavním tématem diskuze byla kanalizace, která by se zde mohla budovat. Projekt je v okrajových částech tématem číslo jedna. Město ji má zavést do Chlebovice, Skalice, Zelinkovic a Lysůvek. Někteří obyvatelé řeší nakládání s odpadními vodami nezákonným způsobem. Celkové náklady činí podle projektové dokumentace 283 milionů korun. 143 milionů má podbeskydské město slíbeno formou dotace ze Státního fondu životního prostředí. Primátor směřoval opakovaně výzvu k obyvatelům.

Kvůli laxnosti některých obyvatel nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků často odtékají přímo do potoka nebo se zasakují do země. Lidé musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod, případně nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu odpovídající spotřebě v domě.

Pokud se však majitelé dotčených nemovitostí k napojení na veřejnou kanalizaci nezavážou, město stavět nemůže. Obyvatelé si pak musí kanalizaci vyřešit zákonným způsobem sami. To je ale s velkou pravděpodobností vyjde dráž. Mnoho dotčených obyvatel se ke kanalizaci staví negativně.

„Bylo vidět, že Skalice tímto tématem žije, takže věřím, že se potřebný počet zájemců nakonec najde, vyvíjí se kvůli tomu úsilí na všech frontách. Řešení hledají úředníci, aktivně mezi lidmi působí osadní výbor i místní občané samotní, kteří si nechtějí nechat ujít příležitost vyřešit za podpory města odpadní vody v souladu s legislativou,“ řekl naposled náměstek primátora Frýdku-Místku Jakub Míček. Kromě odpůrců kanalizace je také řada těch, co by dali významnému projektu zelenou.

„Problém je v tom, že jsme museli vyjít z projektu z roku 2008 se stavebním povolením, aby byla šance dotaci získat. A ta má přísná pravidla, do kterých se musíme vejít. Veškeré změny nejsou jednoduché, například změna trasy o více než pět procent už představuje krácení dotace. Prověřujeme veškeré možnosti, pokud se ještě v současné době nabízí připojitelné objekty, které by se vešly do požadovaných, zejména ekonomických, parametrů,“ vysvětlil Míček.

Scroll to Top