Přehled odborné činnosti pro řádné členy SOVAK ČR za rok 2018

blank

V plném znění publikujeme nejnovější text, který byl zveřejněn na portálu sovak.cz.

V souladu s uzavřenou smlouvou na zajištění činností a služeb informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru byl připraven materiál Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2018, který naleznou řádní členové SOVAK ČR po přihlášení do Sekce pro členy zde. V případě vaší potřeby můžeme vyhotovit a zaslat CD s kompletním obsahem jako v minulých letech.

Pro přístup do Sekce pro členy je třeba znát nové uživatelské jméno a heslo, neboť v souvislosti s novými webovými stránkami zprovozněnými v listopadu 2018 byl změněn systém přihlašování se do skryté části webu. Pro každou společnost, řádného člena SOVAK ČR, byly zřízeny dva uživatelské účty s odlišnými pravomocemi.

Pokud nemáte k dispozici informaci, kdo je ve Vaší společnosti správcem uživatelských účtů, nebo budete potřebovat vyhotovit CD, obraťte se na Ivanu Weinzettlovou Jungovou na emailové adrese jungova@sovak.cz.

Scroll to Top