Řidiči kamionů nerespektují zákaz jízdy v okolí přehrady Šance

blank

Světelné LED-tabule nepomáhají. Kamiony si dále zkracují cestu jízdou kolem Šancí v Beskydech. Starostka Ostravice Pavlína Stankayová uvedla, že nákladní vozy pravidelně zastavují policisté, ani to však nepomáhá. Cesta vede kolem vodního díla Šance, kde silničáři nesmí používat chemický posyp, přehrada totiž slouží jako zdroj surové vody pro výrobu pitné vody pro Frýdecko-Místecko, Novojičínsko a Karvinsko. Informoval o tom Deník. 

Podle starostky Starých Hamrů obec s problémy kvůli uvízlým kamionům bojuje dlouhodobě. „Už před pěti lety jsme to chtěli řešit tak, ať je silnice na zimní sezonu uzavřena napořád pro vozidla nad dvanáct tun od listopadu do března,“ řekla Eva Tořová. Zákaz vjezdu platí pro nákladní automobily, tahače nebo návěsy a speciální automobily o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující hodnotu 12 tun. Mnoho řidičů to však ignoruje.

Podle Ředitelství silnic a dálnic měly LED-tabule za 26 milionů korun zajistit odklon dopravy ze silnice I/56 na objízdnou trasu. „Jedná se o stavbu osmi kusů proměnných dopravních portálů, které budou zejména v zimním období upozorňovat účastníky silničního provozu na aktuální dopravní situaci v místě kolizního místa silnice I/56 v úseku Ostravice, Staré Hamry a Bílá,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Povodí Odry loni dokončilo modernizaci přehrady za půl miliardy

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak společnost OHL ŽS. Modernizace Šancí byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu „Podpora prevence před povodněmi III“ a také z vlastních prostředků Povodí Odry.

„Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila její stabilita a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Scroll to Top