Ministerstvo dopravy požaduje novou EIA k plavebnímu stupni Děčín

blank

Na jednání tripartity to uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Svaz průmyslu a dopravy ČR konstatoval, že pokud se stavbu nepodaří realizovat, bude to znamenat konec vodní dopravy v České republice. Projekt podporují odbory i zaměstnavatelé. Podle premiéra Andreje Babiše chce vláda vodní dopravu na Labi zachovat.

Podle vyjádření vlády z ledna 2018 je pro republiku vyšším veřejným zájmem oživení lodní dopravy než ochrana přírody. Vláda již přijala Koncepci vodní dopravy 2016–2023 a počítá s výstavbou stupně u Děčína. Podle kabinetu dojde ke zlepšení splavnosti Labe od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Jde o první systematický materiál pro vodní dopravu v České republice a jako hlavní příčinu poklesu přeprav v posledních dvaceti letech definovala vláda nedostatečnou spolehlivost splavnosti Labe od Ústí nad Labem po hranici s Německem. Ne všichni ovšem plány vítají.

Cílem stavby za 5 miliard korun má být zlepšení splavnosti Labe pro nákladní dopravu. Náklad mezi Českou republikou a Německem je totiž dnes možný přepravovat po železnici. Její kapacita navíc není efektivně využívána. Jen výjimečně je náklad přepravován po Labi, které je podle německé vlády využito ze 72 %. Podmínkou schválení výstavby jezu je stanovení kompenzačních opatření k ochraně evropsky významných lokalit Labského údolí a Porta Bohemica, kde má být jez vybudován.

Na Labi v úseku od Ústí nad Labem ke státní hranici se dnes mohou plavit jen lodě s ponorem 140 centimetrů jen zhruba polovinu roku, s nižším ponorem 110 centimetrů pak asi v 74 procentech. Po vybudování jezu by měla stoupnout splavnost pro ponor 140 centimetrů na 345 dní v roce a pro 220 centimetrů na 180 dní. O vybudování jezu na dolním Labi se hovoří zhruba 20 let, ale proti jeho realizaci dlouhodobě bojují české i německé ekologické organizace a v minulosti i vláda spolkové země Sasko.

Scroll to Top