Jiří Petr z Povodí Labe: Aktuální srážky pro sucho, podzemní vody a ...

blank

Stále platí, že srážek je málo. I přes současnou sněhovou nadílku. „Posledních pět let bylo sušších. Deficit se prohluboval. Za tři poslední roky činí deficit srážek víc než 400 milimetrů, v některých regionech i dvojnásobek, což je obrovské číslo. Sněhu zatím nenapadlo mnoho. Větší zásoby se vytvářejí na horách,“ upozorňuje Jiří Petr z Povodí Labe. Vodohospodář zdůraznil, že by dopady sucha byly mnohem výraznější, kdyby neexistovaly přehrady.

„I když někteří odborníci jejich význam zpochybňují a upřednostňují jiná opatření. V jarních měsících přehrady vodu zachycují. V období nedostatku ji zase dotují do koryt. Třeba v létě 2018 jsme na Labi ve stanici Kostelec nad Labem měřením zjistili, že prakticky veškerá voda v řece byla z přehrad. Vodu vyprodukovanou přírodou spotřebovaly odběry pro průmyslové účely, zemědělství a podobně,“ vysvětlil Petr.

V oblasti působnosti Povodí Labe se v posledních letech skloňuje výstavba přehrady Pěčín. Vyrůst by měla na hranici Pardubického a Královéhradeckého kraje. „Prosadit výstavbu jakékoliv přehrady bývá velmi těžký úkol. Existují skupiny lidí, kteří výstavbu budou prosazovat. Domnívají se, že vytvořit zásoby vody je nezbytné. Další proti tomu budou bojovat. Záleží na společenské poptávce. V tuto chvíli evidentně není,“ doplnil Petr. Vláda totiž v dubnu loňského roku přípravu zastavila.

Pěčínská nádrž měla během sucha posilovat zdroje vody v povodí horního a středního Labe pro zajišťování zásobování Hradce Králové a okolí. Při povodních by ochránila zástavbu podél řeky Zdobnice. Plány dlouhodobě kritizují starostové a ochranáři, proti jsou i místní občané. Z případné stavby nebyli příliš nadšeni ani někteří vodohospodáři. Podle nich by byla efektivnějším řešením údržba existující Východočeské vodárenské soustavy.

Ve středu 18. dubna vláda přípravy na vybudování vodního díla Zdobnice-Pěčín v Orlických horách zastavila. Projekt podle ní nemá podporu v regionu. Na studie ohledně přehrady bylo zatím vynaloženo 6,74 milionu korun. Podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce existují alternativy, jak zajistit dostatek vody.

„Vodní dílo Pěčín je z vodohospodářského hlediska významným potenciálním zdrojem pitné vody, avšak aktuální potřeba tohoto díla v lokalitě nebyla prokázána. S ohledem na výrazné nesouhlasy s výstavbou a neprokázanou aktuální potřebu v lokalitě se v současné době nedoporučuje pokračovat v přípravách realizace,“ stojí v důvodové zprávě. Vláda také odkazuje na hlasité protesty dotčených obcí, CHKO Orlické hory, řady odborníků a některých krajských zastupitelů.

Vizualice VD Pěčín 

Scroll to Top