Píšť zná vítěze tendru na odkanalizování za 200 milionů

blank

Zakázku získaly Pohl cz a VPK Suchý. Konečná cena je 203,94 milionů korun. Na jaře musela také obec na Hlučínsku nechat postavit provizorní suchovod, díky němuž je do ní z centrálního řadu SmVaK Ostrava přiváděna pitná voda. Potrubí nechala podél silnice do Vřesiny položit z důvodu dlouhodobě klesající hladiny podzemní vody ve vrtech.

Náklady, které dotace ze Státního fondu životního prostředí nepokryje, uhradí obec z úvěru. Plánovaný začátek stavby bude záviset na počasí. Hotovo by mělo být v roce 2020. Mezi obyvateli kolovaly informace, že si kanalizační přípojky a jímky budou muset platit ze svého. Místostarostka obce Jana Plačková ovšem zprávu dementovala.

„Tuto lživou informaci popíráme. Přípojné řady jsou součástí dotace. Majitelé domů hradí pouze napojení svých vnitřních rozvodů z objektu do čerpací jímky a přivedou k ní elektrický kabel. V současné době se projektuje druhá etapa kanalizace, tedy přípojky pro novostavby a starší nemovitosti, kterým majetkoprávní vztahy nedovolily napojení na kanalizaci dříve plánovaným způsobem. Přípojky včetně čerpacích jímek a výstroje pro tyto nemovitosti již nejsou součástí dotace, avšak budou hrazeny z rozpočtu obce,“ zdůraznila v říjnu Plačková.

Scroll to Top