Unicorn dokončil implementaci geografického informačního systému v Pražské teplárenské

blank

Nový GIS je jedním ze základních informačních systémů Pražské teplárenské. Ta dodává teplo do více než 230 000 domácností a dalších odběrných míst. Tepelná energie proudí k Pražanům na pravém břehu Vltavy složitým potrubním systémem. Horkovody a teplovody mají více než 550 kilometrů.

K efektivnímu řízení dodávek tepla je potřeba disponovat detailními informacemi o jednotlivých částech systému včetně jejich vzájemného propojení a provázání. Geografický informační systém zobrazuje mapu umístění potrubí a dalších částí teplárenské sítě, včetně řady dalších provozních a servisních informací.

„Naším úkolem bylo poskytnout Pražské teplárenské moderní systém, se kterým bude moci pracovat mnohem větší počet uživatelů, zkvalitní datovou základnu i možnosti práce s daty. Nabídli jsme řešení postavené na platformě Esri, která je v této oblasti světovou jedničkou. Kromě toho stejnou platformu využívají další pražské utilitní společnosti, například PRE nebo Pražská plynárenská, což umožní snazší výměnu dat a spolupráci při jejich sdílení. V neposlední řadě jde o systém, který nabízí řadu možností pro budoucí rozvoj,“ uvedl obchodní ředitel geoinformatických řešení HSI společnosti Unicorn Michal Hamouz.

Systém je vybudován na moderní architektuře. Většina uživatelů pracuje s aplikací, která běží v prostředí internetového prohlížeče, což vedlo ke snížení nákladů za licenční poplatky a současně ke zpřístupnění systému širšímu spektru uživatelů.

„Přechod na nový geoinformační systém jsme vyhodnotili velmi pozitivně. Přináší nové možnosti při správě a analýzách geoprostorových dat. Je mnohem snazší sdílet informace s ostatními uživateli a vytvářet jim mapová prostředí podle jejich požadavků. Oceňuji, že nová aplikace nabízí mimo jiné přehlednější grafické prostředí, intuitivní práci s mapou a možnosti dalšího využití dat, která GIS obsahuje. Naším cílem bylo vytvoření efektivních pracovních nástrojů a spokojený uživatel. Jsem přesvědčená o tom, že i v budoucnu budeme přicházet s technologickými inovacemi, které budou pro naše uživatele přínosem,“ doplnila vedoucí oddělení GIS z Pražské teplárenské Hana Smáhová. Firma je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice.

Scroll to Top