Státní veterinární správa zkontrolovala 30 procent prodejců kaprů

blank

K 19. prosinci inspektoři Státní veterinární správy evidovali v republice zhruba 2 400 prodejních míst. Zaměřili se především na zacházení s živými rybami a hygienické podmínky prodeje. Povinný je také dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. Nejvíce prodejců hlásily Jihomoravský (338), Moravskoslezský (329) a Středočeský kraj (308).

„Z dlouhodobého hlediska se úroveň prodeje vánočních kaprů zlepšuje. Myslím si, že má na to vliv zejména osvěta, ale také důsledný veterinární dozor, který se zaměřuje především na problémové prodejce z předchozích let,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda se musí veškeré činnosti spojené s prodejem ryb provádět v odpovídajících hygienických podmínkách.

Rovněž podmínky welfare musí být podle Semeráda při prodeji dodrženy, kádě musí obsahovat čerstvou protékající nebo okysličovanou vodu a nesmějí být přeplněny. V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat v neposlední řadě usmrcování ryb.

Loni inspektoři zkontrolovali přes 900 prodejních míst, což představuje zhruba o 200 více než v předloňském roce. Nedostatky zjistili u 2,4 % případů. Oproti roku 2016 došlo podle SVS k mírnému zlepšení. Převládaly zejména chyby administrativního charakteru.

„Nejčetnějším nedostatkem bylo nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě, druhou nejčastější závadou byly chybějící doklady o původu zboží. Jedním z nejzávažnějších byl případ neoprávněného užívání chráněných označení, čímž se dotyčný dopustil klamání spotřebitele,“ uvedl portál svs.cz. O výsledcích letošních kontrol budeme informovat.

Scroll to Top