ńĆEVAK modernizuj√≠ √ļpravnu vody v Nov√© Vsi nad LuŇĺnic√≠

blank

Nov√° technologie umoŇĺn√≠ upravovat i podzemn√≠ vodu ńćerpanou z vrtu. Obec je dnes z√°visl√° jen na zdroji ze Ň°tńõrkop√≠skov√©ho jezera. V souńćasnosti je hotova pokl√°dka vodovodu i nap√°jec√≠ho a ovl√°dac√≠ho kabelov√©ho veden√≠ v d√©lce 155 metrŇĮ, kter√© spojuj√≠ vrt s √ļpravnou. S ukonńćen√≠m prac√≠ za ńćtyŇôi miliony korun se pońć√≠t√° v ńćervnu 2019.

‚ÄěStavba m√° tŇôi etapy, kter√© zahrnuj√≠ vystrojen√≠ vrtu, jeho propojen√≠ s √ļpravnou a kompletn√≠ rekonstrukci √ļpravny. Nov√° technologie umoŇĺn√≠ upravovat i podzemn√≠ vodu ńćerpanou z vrtu. Obec tak nebude z√°visl√° jen na zdroji ze Ň°tńõrkop√≠skov√©ho jezera,‚Äú popsala vedouc√≠ provozn√≠ oblasti V√Ĺchod Olga ҆t√≠chov√° ze spoleńćnosti ńĆEVAK.

Na jaŇôe budou muset vodohospod√°Ňôi na nezbytnńõ dlouhou dobu √ļpravnu odstavit. Dod√°vky pro odbńõratele vŇ°ak nebudou omezeny. Postaraj√≠ se o nńõ pŇôistaven√° mobiln√≠ √ļpravna vody a automatick√° tlakov√° stanice. Investorem je obec Nov√° Ves nad LuŇĺnic√≠, kter√° na projekt z√≠skala dotaci St√°tn√≠ho fondu Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠.

ńĆEVAK se zab√Ĺvaj√≠ provozov√°n√≠m vodohospod√°Ňôsk√© infrastruktury, zejm√©na √ļpraven pitn√© vody, vodovodn√≠ch a kanalizańćn√≠ch s√≠t√≠ a ńćist√≠ren odpadn√≠ch vod. Dod√°vky pitn√© vody a odv√°dńõn√≠ odpadn√≠ch vod zajiŇ°Ň•uje pro v√≠ce neŇĺ pŇĮl milionu obyvatel Jihońćesk√©ho kraje a ńć√°sti krajŇĮ PlzeŇąsk√©ho a Vysońćina.

Ilustrańćn√≠ foto

Scroll to Top