Z Hubenova mizí voda, hladina klesá o centimetr za den

blank

Sucho a klesající hladina v nádrži Hubenov na Vysočině již odkryly zatopený kostel, starý most či bývalou betonárku. Experti hledají způsoby, jak zmírnit odtok z přehrady. Hubenov zásobuje celou Jihlavu. V současnosti se naplněnost vodárenských nádrží spravovaných na Vysočině Povodím Moravy pohybuje od 36 do 70 procent. Postižena je také přehrada Vír. Ta je naplněna jen v 39 procent.

Povodí Moravy muselo v návaznosti na výrazný pokles hladin přistoupit k mimořádné manipulaci na vodních nádržích Hubenov, Vír a Vranov. „Rozhodli jsme se k nim z důvodů nízkých přítoků. Cílem mimořádných manipulací je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Podle mluvčího podniku Petra Chmelaře to znamená, že se snižuje odtok vody z nádrže nad rámec řádné manipulace a regulačních stupňů. Povolení k ní ale musí vydat vodoprávní úřad.

Město Jihlava teď čerpá vodu také z nádrže v Nové Říši. Jihlava má v záloze i krajní řešení v podobě využívání vody z pístovských rybníků. „V době nedostatku v Hubenově je oproti běžnému stavu navyšováno množství přiváděné vody z vodní nádrže Nová Říše o přibližně 25 procent do Jihlavy a okolních obcí. Případně může být i toto množství zvýšeno. Navyšování přítoku do krajského města je však třeba citlivě regulovat tak, aby byl zachován dostatečný objem vody i pro region jižně od Jihlavy, pro který je zdroj primárně určen,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

Sucho trápí také Žďársko, kde se v průměru ročně vyrobí 5,3 milionu kubíků pitné vody, z čehož je 22 procent vody odebrané z podzemních zdrojů. „V posledních letech v důsledku sucha vydatnost podzemních zdrojů klesá a v srpnu letošního roku činila pouhých 11 procent z celkové výroby,“ upozornila Šebková.

Například Povodí Moravy letos už třikrát svolalo jednání pracovní skupiny Sucho 2018. Během poslední diskuze na začátku září se zainteresované strany věnovaly opatřením vedoucím ke snížení dopadu sucha, ale také možnostem vývoje v následujícím roce. Zúčastnili se zástupci vodárenských společností, odběratelé vody na závlahy, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, zástupce energetických společností a dalších organizací.

Členové pracovní skupiny se rovněž shodli na tom, že je potřeba důrazně apelovat na širokou veřejnost, aby co nejhospodárněji využívala vodní zdroje. „Bohužel se často setkáváme s tím, že lidé i přes různá omezení či zákazy čerpají vodu z potoků a situaci ještě zhoršují. Ve spolupráci s vodoprávními úřady se chceme více zaměřit na dodržování zákazů a současně apelovat na veřejnost, aby s vodou nakládala opravdu hospodárně, šetrně a s ohledem na omezenost vodních zdrojů,“ zdůraznil Gargulák.

Foto, zdroj: jihlava.idnes.cz 

Scroll to Top