Podmínečný trest pro exstarostu Fryšavy kvůli čistírně

blank

Bývalý starosta Fryšavy na Žďársku Josef Fiala dostal od okresního soudu roční podmíněný trest za pochybení při stavbě tamní kanalizace a čistírny odpadních vod. Podle soudce Jiřího Večeři Fiala svévolně odsouhlasil zkrácení záruční doby na zařízení a tím obec poškodil.

„Celá kauza je objednaná. Jsem slušný člověk, vše jsem vykonával s čistým svědomím. Nesu tyto věci strašně těžce a nehodlám se s nimi smířit,“ pronesl ve své závěrečné řeči Fiala, který stál v čele Fryšavy v letech 1998 až 2014. Část obyvatel Fryšavy se za svého starostu postavila prostřednictvím petice, kterou podepsalo 83 lidí.

Sedmičlenné zastupitelstvo už v únoru schválilo podání žaloby u správního soudu, aby oddálilo platnost rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství ve věci první sankce. Podle starosty Michala Němce bude Fryšava čekat na rozhodnutí správního soudu, což může trvat několik let.

Při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod za 50 milionů korun čerpala obec v minulém volebním období dotaci 37,5 milionu korun. Sankci má Fryšava platit za nedodržení cen vodného a stočného v letech 2013 a 2014 podle stanovené finanční analýzy projektu a také za vykázání nezpůsobilých výdajů ve výši zhruba dva miliony.

Dále pak se mělo bývalé vedení provinit tím, že uzavřelo v říjnu 2013 dohodu o změně smlouvy o dílo, čímž se zkrátila délka záruky, což bylo jedno z hodnoticích kritérií při výběrovém řízení. Právě tento bod považují zastupitelé za neplatný a vedení obce chce vymáhat škodu po údajných vinících. Zažalovalo tak bývalého starostu, stavební dozor i firmu, která kanalizaci stavěla.

„Nikdo mi nikdy neprokázal, že bych podepsal zkrácení záruční doby u technologie ze 70 měsíců na 48. Zřejmě jsem si nevšiml změny, která byla na prostřední straně,“ tvrdil Fiala. Soud však obhajobu nepřijal. „Z listinných důkazů je evidentní, že se nestalo něco takového, že by došlo k nějaké záměně. Na tuto obhajobu soud nemůže přistoupit, šlo o rozhodnutí pana starosty,“ uvedl v odůvodnění rozsudku Večeřa.

Scroll to Top