MŽP ČR je připraveno čelit novým výzvám ve vodárenství

blank

Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací při zahájení akce v brněnském Hotelu Voroněž hovořil také náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Definoval plány úřadu v kontextu extrémně suchého a teplého roku, který byl možná nejteplejší od doby, kdy probíhá novodobé měření. Podle něj se musíme připravit na budoucnost, abychom dokázali novým výzvám čelit.

Ministerstvo definuje jako jednu z klíčových oblastí výzkum a vývoj, kde připravuje nový program. V legislativním procesu je také novela vodního zákona, která problematiku sucha řeší, na čemž ministerstvo aktivně spolupracuje. Aktivní zůstává úřad také v oblasti dotační politiky, kde bude nově pozornost věnována také páteřním vodovodním přivaděčům, které v některých oblastech zastarávají, a přitom jsou klíčovým nástrojem pro možnost rozšiřovat vodovodní síť s dostatečnými centrálními zdroji do oblastí aktuálně závislých na lokálních zdrojích.

Podle Kříže musí pokračovat také aktivita v oblasti osvěty, kdy musíme například intenzivněji pracovat na zasakování srážkové vody v intravilánech obcí.

 

Scroll to Top