Oprava Velkého pařezitého rybníka budí emoce

blank

Hladina jednoho z nejčistších rybníků na Vysočině den za dnem klesá. Vše se připravuje na modernizaci prosakující hráze. Přibývá však odpůrců, podpisy v petičním archu se hromadí. Opravu připravuje havlíčkobrodská Agentura ochrany přírody a krajiny. Rybník je totiž současně přírodní rezervací s mokřady, jeho okolí je oblíbenou rekreační oblastí a kromě vypuštění rybníka má být vykáceno i několik stromů.

Proti rekonstrukci Velkého pařezitého rybníka stojí zhruba 1600 lidí, kteří svůj nesouhlas vyjádřili v petici. Žádají také větší informovanost a nalezení takového technického řešení, při kterém by rybník nemusel být vypuštěn a stromy káceny. Podle odpůrců rybník podobnou modernizaci nepotřebuje. „Nikdo z odborníků, které jsme oslovili, není přesvědčen, že by hráz rybníka měla povolit a prasknout. Chceme vypsání nového výběrového řízení na rekonstrukci, aby byli k soutěži přizváni odborníci a vybral se nejlepší a nejšetrnější způsob opravy,“ řekl Michal Salamánek, zástupce petičního výboru.

Podle Václava Hlaváče z AOPK však zatím od odpůrců nezazněly žádné faktické výhrady. „Přišli s názorem, že rekonstrukci hráze lze řešit jiným, šetrnějším způsobem. My jim poskytli všechny podklady, které máme, všechny posudky, které nás vedly k tomu, že rekonstrukce je nezbytná, udělali jsme veřejné jednání, kam jsme přizvali odborníky. Oni přicházeli neustále s novými požadavky s tím, že předloží svoje výhrady a náměty, stále se domáhají, abychom projekt přehodnocovali. To ale není podle čeho a jak, není k tomu důvod,“ řekl Hlaváč, podle kterého chystala agentura opravu pět let.

Odpůrci poukazují na to, že by při přípravě opravy měly být využity geoskenery. Ty mohou odhalit případné dutiny uvnitř hráze, a mohly by pak být šetrně opraveny pomocí injektáží. „Hráz je velice stabilní, má obrovský objem. Je zpevněná kořeny starých buků. Zničit by ji mohlo jen to, že by se přes ni vrchem přelilo obrovské množství vody a masa hráze by se splachovala svrchu. Nikdo ale nedokáže říct, kde by se vzala tak obrovská nárazová vlna, která by přišla jako tsunami do rybníka, který má pouze jediný přítok vody a nad ním už žádný jiný rybník není. Nad ním je už jenom nebe,“ doplnil Salamánek.

Scroll to Top