C-Energy Planá bude dodávat horkou vodu sídlišti Nad Lužnicí a Ústeckému předměstí ...

blank

Společnost C-Energy Planá zvítězila v zadávacím řízení BYTES Tábor na zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké předměstí v Táboře. Pro obyvatele města to znamená finanční úspory a teplo z ekologičtějšího zdroje.

Díky novému dodavateli ušetří Tábor více než 11 milionů korun ročně po dobu 20 let. Stávající dodávky energie z uhlí nahradí energie z nejmodernějších plynových motorů instalovaných v energetickém zdroji C-Energy Planá a ročně se při výrobě tepla pro tyto lokality vyprodukuje o 15 tisíc tun CO2 méně než dnes. Dodávka tepla v podobě horké vody bude do lokalit generována v plynových motorech. Jednou z domén C-Energy Planá je to, že umí nastartovat provoz i v případě black outu, kompletního výpadku elektrické sítě.

„Podstatně nižší cenu nabídla C-Energy Planá i přes významnou investici do nového horkovodu, který musí pro zajištění stabilních dodávek tepla vybudovat. Velmi důležitý je pro nás aspekt ekologicky šetrné výroby tepla, a pokud dokážeme tyto dodávky realizovat pro klienty za trvale nízkou cenu, je to skvělá výhra pro obě strany i občany v regionu,“ uvedl jednatel C-Energy Planá Ivo Nejdl. Společnost patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice.

Scroll to Top