Povodí Moravy: Nádrže letos sehrály opět významnou roli

blank

Srážek spadlo na českém území nejméně od roku 1960. Červen byl dokonce pátý nejteplejší od začátku měření, červenec sedmý. Vysoké teploty a málo srážek vedly podle vodohospodářů ke zvýšení potřeby vody a prověřily již několikátým rokem po sobě fungování nádrží.

„Srážky v povodí Moravy a Dyje v prvních třech kvartálech roku 2018 dosáhly v průměru 408 milimetrů, což je 68 % normálu pro dané období. V povodí Moravy byl průměrný úhrn 423 milimetrů – 64 % normálu, v povodí Dyje 395 milimetrů – 74 % normálu. Nízké úhrny srážek a vysoké teploty se odrazily na nízkých průtocích v řekách a potocích, vedly k úhynům vodních živočichů, k omezování nakládání s povrchovými vodami i k omezením plavby. V červnu odtékalo závěrovým profilem ve Strážnici jen 27 % průměrného červnového průtoku. Výrazné sucho se promítlo také na hladinách vody v přehradách. Jejich příznivý vliv se projevoval v průběhu celého roku, ve kterém výrazně mírnily dopady letošního sucha,“ popsal situaci mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle generálního ředitele podniku Václava Garguláka by situace na vodních tocích bez nádrží, které poměrně významně i v průběhu podzimu dotují řeky v povodí, byla opravdu špatná a hladina řady toků by klesla na úroveň, která nezabezpečuje živočichům podmínky pro přežití. Současně by podle Garguláka docházelo také ke zhoršení kvality vody a omezením jejích dodávek. „Nadlepšovat průtoky v tocích a zajistit dodávky vody však můžeme pouze tam, kde máme nádrže s dostatečným zásobním prostorem,“ uvedl generální ředitel podniku.

Povodí Moravy mělo v letošním suchém roce ve srovnání s průměrným rokem k dispozici přibližně 35 % vodních zdrojů, se kterými mohli v nádržích disponovat. „V průběhu suchého období pak nádrže dotovaly toky celkovým objemem 107 milionů kubíků. Přesto se nám v průběhu jara, kdy nádrže napouštíme, podařilo ve významných vodních nádržích zachytit 145 milionů kubíků vody, čímž jsme – kromě vytvoření zásob vody pro letošek – doplnili deficit z loňského roku,“ vysvětlil dále Gargulák.

Klíčovou roli letos sehrály přehrady Vranov, Hubenov a Vír, které slouží k vodárenským účelům. „Na těchto nádržích jsme z důvodu nízkých přítoků přistoupili k mimořádným manipulacím, jejichž cílem je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat,“ uzavřel Gargulák.

Scroll to Top