Děčín: Hladový kámen i vodočet na skále mají své 3D modely

blank

Hydrometeorologický ústav zveřejnil 3D modely hladového kamenu i vodočtu na skále. Je totiž možné, že kámen u Tyršova mostu v Děčíně zmizí na dlouhé desítky let pod hladinou Labe. Dojde k tomu v případě, pokud stát postaví jez na Labi.

„Nejprve bylo nutné kámen obkopat a následně očistit vapkou. Z odkopaného materiálu jsme si vytvořili hrázku, za kterou jsme vyčerpali vodu tak, abychom se dostali co nejníže,“ popsal přípravu na trojrozměrné skenování Daniel Kurka z ČHMÚ. Na kvalitní naskenování však nestačily ani takové přípravy. S Povodím Labe tak ještě hydrometeorologové vyjednali, že na krátkou dobu sníží hladinu řeky.

„Stále hrozí vybudování jezu a takové suché podmínky už nemusí do jeho případné stavby nastat. Myslíme si, že je naší morální povinností jako ČHMÚ, když máme na starosti měření průtoků a stavů hladin, zachovat tento historický záznam i pro budoucí generace,“ vysvětlil Kurka, proč se ústav do tvorby modelu hladového kamene vůbec pustil.

Virtuální hladový kámen ústav zveřejnil na svém portálu zde. V největším rozlišení má model 15 GB. Ústav nechal také naskenovat i historický vodočet na zámecké skále, který odborníci považují za jednu z nejvýznamnějších hydrologických památek u nás. Ten by se měl rovněž v nejbližších dnech objevit na internetových stránkách ČHMÚ. Hladové kameny znázorňují historické nápisy s rýhami, kam až v daném roce klesla voda. Jsou považovány za významné materiály mapující život okolo řeky.

Scroll to Top