Hradec Králové vybuduje tři retenční nádrže

blank

Stále méně srážek a prodlužující se období sucha negativně ovlivňují vegetaci hradeckých lesů. Město ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové postaví tři retenční nádrže, které právě v době, kdy je srážek málo, pomohou udržet podzemní vodu a okolní vodní toky na potřebné úrovni.

Jedna bude v novohradeckých lesích nedaleko rybníka Biřička, dvě další u Bělečského rybníka. Náklady činí zhruba 6,5 milionu korun. Nejdále je v přípravě stavba retenční nádrže Káťa. „Během několika týdnů očekáváme vydání stavebního povolení, do stavby bychom se chtěli pustit v příštím roce. Měla by mít zhruba plochu 1,5 hektaru,“ řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Dvě větší nádrže budou vybudovány v okolí Bělečského rybníka. „U nich by stavba neměla být nijak náročná, zjednodušeně řečeno vzniknou zahrazením meandrujícího koryta. Vedle své hlavní funkce nadlepšování podzemní vody a vody v korytu pravostranného přítoku do rybníka by zároveň mohly sloužit i k chovu ryb. Všechny tyto retenční nádrže odpovídají záměrům ještě z třicátých let minulého století, pouze navazujeme na již vytvořené vize ve správě lesních pozemků Hradce Králové,“ vysvětlil ředitel hradeckých městských lesů.

Městské lesy Hradec Králové obhospodařují téměř 3700 hektarů pozemků, na kterých je třináct rybníků. Většina pozemků je zařazena do kategorie příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí.

Scroll to Top