Advokát Radek Motzke k zárukám na vrtané studny

blank

Podle §646 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se na vrtané studny vztahovala stavební záruka tři roky, podle nového občanského zákoníku je to jinak. Podle specializovaného advokáta na právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí Radka Motzkeho je převažující názor, že zákonná záruka na stavby činí dva roky.

Portál voda.tzb-info.cz uvedl, že mezi lidmi je hluboce zakořeněná představa, že všechno nové zboží má záruku. Obvykle dvouletou. U novostaveb pak očekávají záruku delší, zpravidla pětiletou. Nic takového však ze zákona nevyplývá. Od června 2010 musí totiž být podle článku 5.3.2.1 závazné ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody každá vrtaná studna vystrojena zárubnicí, která zajistí stabilitu objektu po celou dobu jeho životnosti. Studna vyvrtaná po červnu 2010 a deklarovaná jako trvalá stavba se nesmí zavalit, a pokud se to stane, je možné tuto závadu reklamovat.

„Špatnou kvalitu vody či malou vydatnost lze považovat za vadu studny pouze tehdy, pokud zhotovitel nějakou kvalitu a vydatnost garantoval. Není to samozřejmost. Pokud takovou garanci dal a v průběhu záruky se kvalita či vydatnost zhorší, může se zhotovitel bránit, že je to způsobeno vnějšími příčinami, které nesouvisí s kvalitou provedení studny. Své tvrzení by musel doložit důkazy,“ zdůraznil Motzke.

Portál doplnil, že se vrtá vždy na základě předběžného hydrogeologického posudku a riziko dostatečného množství a kvality podzemní vody nese stavebník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Vydatnost studny se dá stanovit pouze dodatečně čerpací zkouškou a kvalita vody laboratorními rozbory vzorků.

Scroll to Top