Odkalení vodovodu v Českém Brodě, město staví vodojem

blank

Na některých místech Českého Brodu může poklesnout tlak vody nebo se můžou zhoršit vizuální vlastnosti pitné vody. Od 8. do 12. října v některých ulicích proběhne odkalování vodovodu a odvzdušňování vodovodní sítě.

Město uvedlo, že se bude údržba týkat následujících ulic: Jiřího Wolkera, Františka Macháčka, U Studánky, Lukavského, U Garáží, Ke Spravedlnosti, Za Nemocnicí, Mikoláše Alše, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Zárubova, Trstenická, Žižkova a Palackého.

Český Brod postaví nový vodojem

Začátek výstavby nové akumulační komory pro pitnou vodu, kompletní rekonstrukce stávající a výměna vodovodního přivaděče jsou plánovány na podzim. S ukončením prací se počítá v roce 2020. Stavba si vyžádá nejméně 50 milionů a městu se podařila získat dotaci 37 milionů korun.

Scroll to Top