Masarykova univerzity: Sucho považuje za závažný problém 80 % Čechů

blank

Osm z deseti lidí v naší zemi očekává zhoršení situace se suchem v příštích 20 letech v případě, že by se stát aktivně nevěnoval řešení. O výsledcích průzkumu informovali vědci z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Podle respondentů patří k nejpravděpodobnějším dopadům sucha v příštích 20 letech zvýšení ceny vody a potravin, úbytek vody v potocích, řekách, mokřadech či rybnících, zvýšené množství požárů nebo neúroda. Téměř 77 procent respondentů si přeje, aby sucho aktivně řešil stát. „Kroky státu v této oblasti podporuje více občanů než například řešení nízkých platů,“ řekl sociolog a spoluautor výzkumu Tomáš Chabada. Odpovědnost v této oblasti by podle Čechů měli nést hlavně ministerstvo životního prostředí, správy povodí, ministerstvo zemědělství a vláda jako celek.

Respondenti míní, že stát by měl problematiku sucha nejvíce řešit v souvislosti s využitím dešťové i vyčištěné odpadní vody, tvorbou přírodních prvků zadržujících vodu v krajině, například remízků, mezí na polích a mokřadů, změnou hospodaření v lesích a na zemědělské půdě nebo opatřeními pro zadržování vody ve městech.

„Veřejnost rozděluje názor na to, zda při vyhlášení sucha zvyšovat celkovou cenu vody či zavádět limity pro spotřebu vody v domácnosti. Rezervovaně Češi vnímají výstavbu přehrad, výsadbu zeleně na střechách budov a zvýšení ceny vody za nadměrnou spotřebu. Většina Čechů jednoznačně odmítá omezení dodávek vody pro domácnosti či trvalé zvýšení celkové ceny vody,“ uzavřela environmentalistka a spoluautorka výzkumu Renata Svobodová.

V druhé polovině srpna sucho zasáhlo až 94 procent území republiky. Ministr životního prostředí Richard Brabec svolal jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a komisi VODA – SUCHO. Výsledkem jednání budou návrhy řešení problémů, které způsobuje sucho a na některých místech také nedostatek vody.

Téměř 60 úřadů obcí s rozšířenou působností různá vydalo omezení dodávek vody. Podle ministerstva je situace i s ohledem na očekávaný vývoj počasí kritická. Z pohledu významných vodárenských zdrojů a soustav jsou obavy o nedostatečné zásobování obyvatel pitnou vodou prozatím liché. K nedostatku pitné vody dochází u obcí, které jsou odkázané na citlivější místní zdroje.

Scroll to Top