Heřmanický rybník: Ráj rybářů a divočina kousek od věznice, bývalé šachty a ...

blank

Čtvrt hodinky trolejbusem z centra Ostravy nebo hlavního vlakového nádraží najdete v části Heřmanice unikátní přírodní lokalitu, kterou byste kousek od bývalého ocelového srdce republiky nečekali. Poté, kdy projedete kolem místní věznice, bývalého černouhelného dolu (Který si historicky do konce těžby na začátku 90. let minulého století nesl postupně názvy Ida, Důl Rudý Říjen a Heřmanice a za nímž se tyčí mohutná a v současnosti odtěžovaná šachta s nezanedbatelným podílem uhelné hmoty)., a sociálně problematické lokality Liščina, budete u Heřmanického rybníka.

Heřmanice byly až do poloviny 19. století zemědělskou obcí. Vše změnil objev černého uhlí, které se v místním dole Ida začalo následně dobývat. Rybníky podle historických pramenů v oblasti existovaly již ve 14. a 15. století. Současný unikátní biotop Heřmanického rybníka s rozlohou 116 hektarů slouží od sedmdesátých let minulého století jako záchytná nádrž, do níž jsou čerpány slané důlní vody (solanka). Tyto silně mineralizované vody s obsahem bóru a jódu je možné vypouštět dále do Odry jen při dostatku vody, aby došlo k dostatečnému naředění.

Kolem rybníka je vyznačená naučná stezka, která je nenáročná a dlouhá zhruba čtyři kilometry. Vede po zpevněné cestě kolem rybníka, má pět zastavení a nabízí unikátní výhledy na vodní plochy s dominantou v pozadí v podobě nejrozlehlejší ostravské haldy bývalého Dolu Ida/Rudý Říjen/Heřmanice. Ta se v současnosti odtěžuje, proces zabere spolu s konečnou rekultivací lokality ještě několik desetiletí. Nevýhodou pro život místních obyvatel je fakt, že halda vzhledem k podílu uhelné složky stále prohořívá.

Rozlehlá vodní plocha je lemována rozsáhlými porosty rákosí a vlhkomilných dřevin. Toto prostředí tvoří z lokality ornitologické stanoviště mezinárodního významu. Každoročně tudy proletí 250 druhů ptáků.

V současnosti rybník slouží především rybářům. Ti mají vybudované unikátní dřevěné posedy, přístřešky či chatky daleko nad vodní hladinou, k nimž vedou dlouhé a úzké přístupové lávky. I to dodává rybníku nádech exotičnosti, který v naší zemi jinde nenajdete. Těchto stanovišť pronajímaných rybářům je na rybníce kolem sedmdesáti. Když je posed obsazený a obyvatel přístupný návštěvě, je příchod přístupný, když jeho nájemce odchází, zabezpečí přístup zvednutím části přístupové cesty a zamčením fošny na zámek – podací most po Ostravsku.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top